Québec is qua oppervlakte de grootste provincie van Canada. Québec is de hoofdstad van de provincie, maar Montreal is ruimschoots de grootste stad met ruim 1,5 miljoen inwoners. De provincie telt ruim 8 miljoen inwoners, waarvan het merendeel in de steden woont.

De provincie Québec grenst in het Westen aan Ontario, in het Zuiden aan de VS en in het Oosten aan New Brunswick en Newfoundland en Labrador. De noordelijke kustlijn grenst aan de Hudson Bay en Hudson Strait.

Geschiedenis van Québec

De provincie Québec heeft van alle Canadese provincies veruit de rijkste historie, zeker als het aankomt op het Franse koloniale tijdperk. De stad Québec ontleent zijn naam aan het woord Gepèèg, ofwel ‘vernauwing van de rivier’ in de taal van de Mi’kmag indianen, die daarmee de vernauwing van de Saint Lawrencerivier aanduidden, waar de stad tegenwoordig gelegen is.

In 1534 eiste de Franse ontdekkingsreiziger Jacques Cartier het gebied op voor de Franse koning. Het duurde nog tot 1608 tot  Samuel de Champlain de eerste nederzetting stichtte op de plaats waar later Québec werd gesticht. Later viel het gebied in handen van de Engelsen en werden de Acedians, zoals de in Canada gevestigde Fransen zich noemden, in grote getalen gedeporteerd naar het Zuiden, de huidige VS.

Verspreid over de provincie Québec zijn er talloze prachtige monumentale gebouwen te bezichtigen die stammen uit het Franse koloniale tijdperk. De oude stad Québec is zeer goed geconserveerd gebleven en de oude overheidspanden en stadsmuren zijn nog in originele staat te bewonderen.

Taal

De officiële voertaal in Québec is Frans, maar elke Québecer spreekt ook Engels. De taal is een gevoelig onderwerp en de bevolking van Quebec is zeer chauvinistisch. Spreek je iemand in eerste instantie aan in het Engels, dan geven ze aan dat ze Frans spreken. Kom je er in het Frans niet uit, dan helpen ze je vervolgens gewoon in het Engels. Een stukje etiquette.

Hoewel het Canadese Frans absoluut niet vergelijkbaar is met het Franse Frans is het bij langzaam spreken redelijk te volgen als je redelijk Frans spreekt en verstaat.

Natuur en wildlife

Met meer dan een half miljoen meertjes en grotere meren heeft Québec een enorme zoetwatervoorraad, die zo’n 12% van het landoppervlak beslaat. De wilde landdieren komen vooral verder naar het Noorden toe veel voor, aangezien die streken zeer dunbevolkt zijn. Dieren die veel voorkomen zijn de bobcat, de kariboe, de muskusos, de bruine beer en de ijsbeer in het uiterste Noorden.

Door de geologie en de uiteenlopende klimaten in de provincie heeft Québec een zeer rijk variërende vegetatie die van regio tot regio verschilt. De begroeiing varieert van toendravegetatie in het uiterste Noorden tot prachtige oerbossen in het Zuiden van de provincie.

Je me souviens

De bevolking van Québec is zeer trots op de Franse afkomst en dat zie je overal in terug. De Franse cultuur schijnt vrijwel overal in door. Het “Je me souviens” (Ik herinner me) dat op de kentekenplaten staat vermeld, refereert nog altijd aan de deportatie van de Acadiens in de tijd dat de Engelsen de Franse koloniën in Canada overnamen. Jaarlijks vinden op 15 augustus in Quebec, maar ook in de ernaast gelegen provincie New Brunswick, feesten plaats ter ere van de Acadiaanse cultuur.