Een Inukshuk is een richtingaanwijzer of mijlpaal die van oorsprong door de Inuit uit het Canadese noordpoolgebied werd gebruikt. Een Inukshuk wordt gemaakt van een stapel stenen en speelt een belangrijke rol bij de navigatie over de toendra. Letterlijk betekent de naam ‘iemand was hier.’ De juiste, oorspronkelijke spelling is Inuksuk, maar is in het Engels verbasterd tot Inukshuk, met een -h.

De Inuksuit (meervoud) variëren qua vorm en afmetingen en vervullen een veelvoud aan functies. Het zijn symbolen met diepe wortels in de Inuït cultuur.

De Inuït maken Inuksuit in verschillende vormen voor verschillende doeleinden: als navigatie of directionele hulpmiddelen, om een plaats van respect of gedenkteken te markeren voor een geliefd persoon, of trekroutes of plaatsen waar men vis kan vinden.

De stapel stenen staat symbool voor de menselijke geest. Het symbool laat zien dat ons vermogen afhankelijk is van de balans van andere zaken of personen die ons omgeven (een instabiele steen laat het symbool ineenstorten). Het herinnert ons aan de behoefte te behoren tot een groter geheel, zoals een stam of een samenleving en ons vermogen om ons te committeren aan gemeenschappelijke doelen.

Modern gebruik van Inukshuk

De Inukshuk is tegenwoordig een typisch Canadees symbool. Het symbool van de gestapelde stenen komt dat ook terug in de vlag van Nunavut en in Toronto staat een 9 meter hoge Inukshuk aan de rand van Lake Ontario. Ook in 2010 vormde de stenenformatie het symbool voor de Olympische Spelen.

Langs de Trans-Canada Highway, met inbegrip van het Noorden van Ontario, staan op talloze plaatsen Inuksuit. In 2010 heeft een journalist tussen de stad Sudbury en Parry Sound langs Highway 69 maar liefst 93 symbolen geteld.

Als je goed oplet zie je overal in Canada langs de weg Inukshuk symbolen, van Yukon tot Nunavut. Vaak zijn die door Canadezen gemaakt, maar door de groeiende bekendheid onder toeristen, dragen die ook bij aan de groei van deze kleine bermmonumentjes.